www.stavbyastatika.cz

Naše činnoststatika
speciální zakládání
geotechnika
pozemní stavby
inženýrská činnost pro investory
projektování
objekty památkové péčeStatika
posudky včetně výpočtů
návrh řešení - projekt
úpravy ŽB nosných konstrukci v panelových bytech
sklešťování (spínání) budov ocelovými lany, ocelovými celozavitovými táhly
sanace trhlin:
        - armovanou injektáží PUR,
        - mikrocementovou směsi s akrylátovou disperzi,
        - helikální výztuži s výplni rozpínavou maltou
zpevňování základu
sanace betonových konstrukcí
zpevňování a utěsňování konstrukci
dozorování staveb
Kontakt:

tel:    +420 558 987 050
mob: +420 728 437 448
mail:  stavbyastatika@stavbyastatika.cz
web:  www.stavbyastatika.cz

adresa: 1. máje č. p. 230
               739 61 Třinec