www.stavbyastatika.cz

Naše činnoststatika
speciální zakládání
geotechnika
pozemní stavby
inženýrská činnost pro investory
projektování
objekty památkové péčeGeotechnika
návrh řešení - projekt
stabilizace svahu, náspů
rekonstrukce a výstavba opěrných kamenných i betonových zdi
gabiónové zdi
injektáž málo únosných zemin
odvodňovací vrty a žebra
zvýšení únosnosti a zpevnění podloží pomoci geobuněk a geosítí
dozorování staveb
Kontakt:

tel:    +420 558 987 050
mob: +420 728 437 448
mail:  stavbyastatika@stavbyastatika.cz
web:  www.stavbyastatika.cz

adresa: 1. máje č. p. 230
               739 61 Třinec