www.stavbyastatika.cz

Inženýrská činnost pro investorystatika
speciální zakládání
geotechnika
pozemní stavby
inženýrská činnost pro investory
projektování
objekty památkové péčeInženýrská činnost pro investory
zajíštění a organiznizace výběrových řízení
    včetně návrhu nejvhodnějšího dodavatele, zhotovitele, atd. investorovi
technický dozor investora , Stavební dozor,
    atd. dle požadavku investora na stavbách
kontrola skutečně provedených prací, a odsouhlasení fakturace
zastupování na úřadech
tvorba výkazu výměr, položkových rozpočtů v URS,
    dle předložené PD, studie staveb, atd.
Kontakt:

tel:    +420 558 987 050
mob: +420 728 437 448
mail:  stavbyastatika@stavbyastatika.cz
web:  www.stavbyastatika.cz

adresa: 1. máje č. p. 230
               739 61 Třinec