www.stavbyastatika.cz

Profil společnosti.

Společnost STAVBY A STATIKA spol. s.r.o., byla založena dne 28.srpna 2012 zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. Zakladatelem společnosti je pan Jan Sojnek, jednatel společnosti. Nově vzniklá společnost provádí zakázky od posudku, projektu až po samotnou realizaci. Zabývá se výstavbou a rekonstrukcí dopravních staveb, bytových a nebytových jednotek, rekonstrukcemi historických budov a objektů. Zároveň provádí speciální stavební práce v oblasti statiky staveb, geotechniky a speciálního zakládání. Svou odbornost rovněž nabízí v projektování a dozorování staveb v rozsahu své činnosti.

Od vzniku společnosti, dochází k postupnému zvyšování počtu odborníku jak v dělnických tak v technických profesích.

Současné strojní a technické vybavení společnosti umožňuje rychlé a progresívní řešení jednotlivých zakázek v uvedených oblastech.

Společnost na svých projektech spolupracuje s autorizovanými inženýry.

Ing. Jiří Bouška – oblast geotechniky
Ing. Antonín Sedlák– oblast pozemní stavitelství
Ing. Jaromír Malásek architektonické i projektové práce a statika staveb

Společnost díky své specializaci a odbornosti provádí svou činnost na celém území České republiky. Zavádíme systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 a systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001:2005. Vedení společnosti klade velký důraz na bezpečnost práce, kvalitu a efektivitu práce, s nemalým ohledem na životní prostředí.Kontakt:

tel:    +420 558 987 050
mob: +420 728 437 448
mail:  stavbyastatika@stavbyastatika.cz
web:  www.stavbyastatika.cz

adresa: 1. máje č. p. 230
               739 61 Třinec