www.stavbyastatika.cz

Naše realizace

Realizace do 27.8.2012

     Novostavby
     Statické zajištění objektů

Realizace od 28.8.2012

     Dopravni stavby
     Geotechnika
     Liniové stavby - kanalizace
     Objekty památkové péče
     Pozemní stavby
     Projektování
     Speciální základaní
     Statické zajíštění objektů
     Stavební dozory
Kontakt:

tel:    +420 558 987 050
mob: +420 728 437 448
mail:  stavbyastatika@stavbyastatika.cz
web:  www.stavbyastatika.cz

adresa: 1. máje č. p. 230
               739 61 Třinec