www.stavbyastatika.cz

Speciální základaní

     II - Q 2015 Mikropiloty pod základy lávky, Třanovice

     I Q 2013 Napnutí kotev Nádraží ČD Přerov
     II Q 2013 Oprava základu zasobníku granulátu mikropiloty
     II Q 2013 Zhotovení základu pro vrtačku žebrových podkladnic TŽ a.s
     III a IV Q 2013 Přeložka sběrné, havarijní olejové jímky u TR 4
     III Q 2013 rekonstrukce budovy č.p. 128 v Horní Lomné

Kontakt:

tel:    +420 558 987 050
mob: +420 728 437 448
mail:  stavbyastatika@stavbyastatika.cz
web:  www.stavbyastatika.cz

adresa: 1. máje č. p. 230
               739 61 Třinec