www.stavbyastatika.cz

Pozemní stavby

     II Q 2014 Rekonstrukce a hydroizolace RD č.p. 455 Těrlicko


Před realizaci


Výkopy


Vyspravení podkladní plochy hydroizolace


Podklad pod hydroizolační asfaltové pásy


Lepení hydroizolačních asfaltových pásů


Pokládka drenážní hadice


Plošná izolace základu tl. 100 mm


Ochrana tepelné izolace nopovou folií a zásyp


Příprava ostění pod stěrku


Kontrola kotvení projektantem


Stěrka s perlinkou


Hotové dílo


Kontakt:

tel:    +420 558 987 050
mob: +420 728 437 448
mail:  stavbyastatika@stavbyastatika.cz
web:  www.stavbyastatika.cz

adresa: 1. máje č. p. 230
               739 61 Třinec