www.stavbyastatika.cz

Pozemní stavby

     III Q 2012 Rekonstrukce původní zpevněné plochy PZS v Karviné


Dokončené dílo


Dokončené dílo - poslední úpravy


Průběh realizace, realizace detailu


Průběh realizace, bourání betonové plochy


Průběh realizace, vybourání původní betonové plochy


Průběh realizace, dokončovací práce na dlažbě


Průběh realizece, ukládání zámkové dlažby


Průběh realizace, ukladání EKO DREINU


Průběh realizace, zhutněný podklad pod dlažbu


Kontakt:

tel:    +420 558 987 050
mob: +420 728 437 448
mail:  stavbyastatika@stavbyastatika.cz
web:  www.stavbyastatika.cz

adresa: 1. máje č. p. 230
               739 61 Třinec