www.stavbyastatika.cz

Dopravní stavby

     IV Q 2014 Výstavba autobusových zálivu u Labudy, Třanovice


Původní stav zastávky


Výkopy


Zhutněná pláň


Hutněná pláň s proliti cementovým mlékem


Uložení armatury


Uložení kamenných obrub nástupiště


Pohled na výztuž z komunikace


Základní rám pod čekárnu


Zhutněný podklad pod dlažbu


Pokládka obrubníku chodník


Betonáž zálivu


Demolice původní čekárny


Zahlazení povrchu před metličkováním


Pokládka dlažby


Terenní úpravy


Asfaltová zalívka


Kontakt:

tel:    +420 558 987 050
mob: +420 728 437 448
mail:  stavbyastatika@stavbyastatika.cz
web:  www.stavbyastatika.cz

adresa: 1. máje č. p. 230
               739 61 Třinec