www.stavbyastatika.cz

Dopravní stavby

     III - IV Q 2014 Rekonstrukce mostu před vtokem do rybníka Rantejch - Havlíčkův Brod


Bourácí práce


Betonáž křídel


Izolace mostovky


Hotové dílo vtoková strana


Hotové dílo výtoková strana


Hotové dílo


Kontakt:

tel:    +420 558 987 050
mob: +420 728 437 448
mail:  stavbyastatika@stavbyastatika.cz
web:  www.stavbyastatika.cz

adresa: 1. máje č. p. 230
               739 61 Třinec