www.stavbyastatika.cz

Dopravní stavby

     IV Q 2013 Oprava propustku ev.č. P1 Paskov


Nový stav - výtoková strana


Nový stav - celkový pohled


Původní stav - pohled


Původní stav


Průběh realizace - zásyp se zhutněním


Průběh realizace - výztuž


Kontakt:

tel:    +420 558 987 050
mob: +420 728 437 448
mail:  stavbyastatika@stavbyastatika.cz
web:  www.stavbyastatika.cz

adresa: 1. máje č. p. 230
               739 61 Třinec