www.stavbyastatika.cz

Dopravní stavby

     II a III Q 2013 Rekonstrukce mostu č.61 přes Myslikuv potok ve Frenštátě pod Radhoštěm


Dokončené dílo - pohled


Dokončené dílo - vrchní stavba


Dokončené dílo - dno potoka


Průbě realizace - asfaltový povrch


Průběh realizace - dlaždění dna koryta mezi opěrami


Průběh realizace - dlaždění dna koryta


Průběh realizace - úprava koryta


Průběh realizace betonáž mostovky


Průběh realizace uložená výztuž mostovky


Armatura mostovky


Nový stav vybudované nové křídlo vytokové pravé strany


Průběh realizace podpěrná konstrukce mostovky


Průběh realizace bednění mostovky


Průběh realizace montáž armatury


Průběh realizace-dozděné křídlo opěry


Průběh realizace -výstavba křídla opěry


Původní stav mostní křídlo


Původní stav Mostní deska


Původní stav mostních opěr natoková strana


Původní stav nátoková strana


Původní stav komunikace


Původní stav Výtoková strana


Průběh realizace - postupné přezdívání základu opěry


Kontakt:

tel:    +420 558 987 050
mob: +420 728 437 448
mail:  stavbyastatika@stavbyastatika.cz
web:  www.stavbyastatika.cz

adresa: 1. máje č. p. 230
               739 61 Třinec